Sponsing

Som en del av Spar kjeden er vi med og sponser diverse prosjekter og lag på landsbasis, men vi ønsker å gjøre noe mer på det lokale planet. Barn og unge er viktige for bygda, og vi er spesielt opptatt av å sponse lag og foreninger som gir dem et godt tilbud. Vi er stolte sponsorer av Konsmo Idrettslag, KRIK Konsmo, Konsmo Ungdomskor, Konsmo flerbrukshall, Byremohallen, Marnarhallen og Grindheim damelag håndball 2. divisjon.

Reklamer